A festõi és igen élõ falucska egy délnek tekintõ domboldalra kúszik fel a Balaton-felvidéki Káli-medencét északról karéjosan lezáró erdõs hegyek ölelésébe. A templomtól letekintve elõbb a falu zegzugos utcái és a hol cserepes, hol nádas háztetõit, azokon túl pedig a Káli-medence sík, helyenként mocsaras síkját látjuk. A tekintet szabadon fut egészen a Balatonig. 

A hegyek oldalában az erdõ alatt szõlõk kezdõdnek. Nem nagyüzemi táblák, hanem szeretettel és hozzáértéssel gondozott kis családi birtokok, a tájra jellemzõ markáns fehérborokkal. Kellemes sétautak vezetnek pincétõl pincéig, présháztól présházig. Ha gazdát épp ott találjuk, hamar elõkerül a pohár, a lopó, és beszélgetés közben nem marad el a kínálás sem.
Már márciusban fehér és rózsaszín virágpompában állnak a domboldalak, mert virágzik a szõlõ között a mandula. Régi gyümölcse e vidéknek a mandula, és mint a bornak, úgy a mandulának is határozott, de kellemes ízt ad e vulkáni tájon a föld és napfény. A legnagyobb ültetvény közel 2000 fával közvetlen a falu felett virít.

 

Szentbékkálla nevezetessége a Kőtenger, mely egy gyógyító rezgésű Szent György vonalon fekszik, így gyógyerővel rendelkezik.
 

A falu fehérre meszelt, vakolatdíszes házai a helyi építészet év-százados hagyományait õrzik. Nem skanzen, nem holt múzeum, hanem a maga évszázados helyén továbbélõ közösség, melyben a gyerekek száma nagyobb, mint az idõskorúaké. Egy falu, ahol a látogató is jól érzi magát. Talán ez a vonzerõ az oka, hogy Szentbékkállán német, angol és amerikai származású lakosok is élnek. Nem nyaralnak, élnek. Látogasson el Ön is hozzánk! E vendégszeretõ helyen jól fogja magát érezni.

 

2014-ben, 2013-ban és 2012-ben Szentbékkálla a kistelepülések kategóriájában elnyerte a Tiszta és virágos Veszprém megyéért című pályázat fődíját.


A 2013-as Virágos Magyarországért verseny keretében Szentbékkálla elnyerte a Balatoni Szövetség különdíját.                    A település szakmai tanácsadója és támogatója az Ádám-Kert kft.

 

Szentbékkálla 2010-ben elnyerte az érték gazdag település címet


                           

Kövessen bennünket a facebookon, ahol megtalálhatók az aktuális fotók is!

 


FELHÍVÁS!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Ingatlanhasználók! Tisztelt Lakosság!

Környezetünk karbantartása, megóvása, szépítése közös érdekünk és közös feladatunk, ezért felhívom figyelmüket a közterületek tisztántartására vonatkozó alábbi szabályokra...

Bővebb információ ide kattintva!


FELHÍVÁS!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a Szőlőhegyeken vadkerítés csak az ingatlanok azon részén telepíthető, melyek erdősávval határosak. Az ingatlan egyéb határainak lehatárolása csak szőlőkordonnal, illetve növényzettel történhet...

Bővebb információ ide kattintva!


Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály hírdetménye!

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján Szentbákkállát érintő hírdetmények jelennek meg a hivatalos magyarorszag.hu honlapon.

Bővebb információ ide kattintva


TÁJÉKOZTATÁS

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában elrendelt igazgatási szünetre tekintettel ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet 2022. december 24-én hatályba lépett 3. § (7) bekezdése alapján:

Ha a képviselő-testület az igazgatási szünet elrendeléséről döntött, és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 21. § (3) bekezdése szerinti, az elővásárlási jog jogosultja számára jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő, vagy a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdése szerinti, az előhaszonbérleti jog jogosultja számára jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napja olyan nap, amely az igazgatási szünet idejére esik, akkor

a) a jognyilatkozatok benyújtásának határideje 2023. január 9. napjáig meghosszabbodik, és

b) a jegyző által a közzétételre kerülő szerződésen megjelölt, az elővásárlási vagy az előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő az a) pontban meghatározott esetben nem alkalmazható.

Kővágóörs, 2022. december 28.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző
s.k


Igazgatási szünet - Ügyelet

Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a Szentbékkálla 1026. hrsz, Kékkút 041/3. hrsz és Révfülöp 1617/3. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó adás-vételi szerződés közzétételével kapcsolatos ügyintézés ellátása céljából ügyeleti jelleggel történik 2022. december 27. kedden, 08:00–12:00 Csik Tímea, Telefon: 06-20/435-7300


Igazgatási szünet

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületei 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendeltek el a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal (a székhelyén és a kirendeltségén is) zárva tart, az ügyfélfogadások nem kerülnek megtartásra. Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a Hivatal előtt folyó eljárások határidejébe.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a halaszthatatlan anyakönyvi feladatok (születés és haláleset anyakönyvezése) ellátása az alábbi rendben, részben ügyeleti jelleggel történik:

Ezen kívül 2023. január 3-án (kedd) 9:00-12:00 óra közötti időtartamban a Hivatal székhelyén biztosítunk lehetőséget az esetleges egyéb halaszthatatlan ügyek intézésére.

2023. január 9-étől a megszokott rendben állunk Tisztelt Ügyfeleink rendelkezésére.

Bővebb tájékoztató az ügyelet rendjéről

Igazgatási szünet elrendeléséről szóló Képviselő-testületi határozat


Közmeghallgatás

Közmeghallgatás 2022. december 05. 17:30 óra    

Az ülés helye: Szentbékkálla Könyvtár

A meghívó letöltéséhez kattintson ide


Hirdetmény

Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészletek nyilvános pályáztatása, illetve árverés mellőzésével való értékesítéséről.

Bővebb tájékoztató


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy Kővágóörs községben az elektromos hálózaton végzett karbantartási munkák céljából a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalt is érintően

2022. november 3-án 8-12 óráig áramszünet lesz,

ezért a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal délelőtt zárva tart.

Szíves megértésüket kérem!

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyzőHelyi Választási Bizottság Határozata:

- Helyi Választási Bizottság 1/2022.(X.07.) számú határozata: önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett mandátum kiadásáról.


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége 2022. október 15-én (szombat) zárva tart.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző


Tájékoztatás bejelentési kötelezettségről

2022. szeptember 1. napjával változott a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, amely alapján az egyszerűsített iparűzési adóalap megállapítására való jogosultság a törvény erejénél fogva megszűnt.

Az „új kata”-ba jelentkezőknek – a NAV-hoz történő bejelentés mellett – egy egyszeri bejelentést kell majd tenni az önkormányzati adóhatóság felé is.

Az az „új katás” vállalkozó, aki az iparűzési adóban a Htv. 39/B.§-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítást választja, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak, a tételes KATA adózás újbóli választásának megjelölésével.

A bejelentést kizárólag e-önkormányzati portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus bejelentkezéssel tehető meg.

Kérem a Tisztelt Adózóinkat, hogy a határidő betartására legyenek fokozottan figyelemmel! 

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző


Tájékoztató

Tájékoztatás a közszférában történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátás szüneteltetési és a szüneteltetés alóli mentesítés szabályairól.

Bővebb tájékoztató


Tájékoztatás barna kőszén igényfelmérés

A Belügyminisztérium előzetes felmérést végez a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igényekkel kapcsolatban.
A településen élő barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakos a 2022/2023 fűtési szezonra vonatkozóan jelezheti igényét a barnakőszénre mázsában kifejezve.

A bejelentés határideje 2022. szeptember 29.

Bővebb tájékoztató


Többgenerációs család hatósági bizonyítvány kérelem

Tisztelt Lakosság!

A jegyző adja ki, a lakás rendeltetési egységeinek számáról szóló hatósági bizonyítványt, amellyel a lakossági fogyasztó jogszerűen igényelheti - az egyetemes szolgáltatótól - a kedvezménnyel elszámolt gázmennyiséget.
A hatósági bizonyítvány kiállításának feltételei, amelyről a kérelmező írásban nyilatkozik:

A kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül és a kérelmezett ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található.

A BM 2022.09.12-i tájékoztatása alapján: „A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki. A jegyző az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe és a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.”

A hatósági bizonyítványhoz szükséges nyomtatvány letölthető.

A hatósági bizonyítványhoz igényléséhez szükséges KÉRELEM nyomtatványt írásban, papír alapon, személyesen, postai úton lehet benyújtani az önkormányzat jegyzőjéhez címezve. Elektronikus úton történő benyújtás esetén az E-papír formát is lehet használni, az email nem minősül elektronikus kapcsolattartásnak.

Többgenerációs család hatósági bizonyítvány kérelem >>


HIRDETMÉNY - SERTÉSÖSSZEÍRÁS

Tisztelt Lakosság!

A sertéspestis terjedésének és felszámolásának érdekében Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos előírta a megyében lévő sertéstelepek összeírását (cenzus), melyre 2022. augusztus 1.- november 30. közötti időszakban kerül sor. Az összeírást állatorvosok végzik. Munkájuk hatékonyságának érdekében kérem a Tisztelt Állattartókat, hogy amennyiben sertést tartanak (akár csak 1 db-t is), azt 2022. szeptember 30. napjáig a Tapolcai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya felé jelezni szíveskedjenek!

Bővebb tájékoztató

Bővebb tájékoztató


HŐSÉGRIASZTÁS

Tájékoztatjuk, hogy Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az Országos Tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozóan

2022. augusztus 17-én (szerda) 00:00 órától - 2022. augusztus 19-én (péntek) 24:00 óráig III. fokú hőségriasztást adott ki!


VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS

Értesítem a Tisztelt ebtartókat, hogy a község területén az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására összevezetéses oltást tartok.
Akik a tulajdonukban lévő ebek oltásának ezen a módon kívánnak eleget tenni, kérem az alábbi helyszínre és időpontra vezessék fel kutyáikat:

2022. 08. 24 SZERDA: SZENTBÉKKÁLLA, ÖREGEK OTTHONA: 10 -10,30

Az ebek évenkénti veszettség elleni oltása és féregtelenítése kötelező és a tulajdonos kötelessége.

Nem oltható az eb, ha
- két héten belül megharapott valakit, ezért hatósági megfigyelés alatt áll
- betegségre utaló tünetei vannak

A félős, nehezen kezelhető, agresszív, támadó kutya csak szájkosárral vezethető fel.
Az összevezetéses oltás csak önálló veszettség elleni vakcinával végezhető.
Az összevezetéses oltás helyszínén gyógykezelést végezni nem lehet.

Microchipes jelölés hiányában a védőoltás nem adható be. Microchipes jelölés kizárólag rendelőben, vagy háznál végezhető.

A veszettség elleni oltás díja: 7000Ft/ kutya
féregtelenítés díja: 500Ft/10 kg.
új oltási könyv ára: 1000 Ft/db
Háznál: előzetes megbeszélés és időpont egyeztetés után: 12000 Ft/kutya

dr. Szabó Béla
magán-állatorvos
20/4752965


TÁJÉKOZTATÓ ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Tájékoztatom a szülőket, hogy Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2021. (VI. 12.) önkormányzat rendelete alapján iskolakezdésre, óvodakezdésre tekintettel települési támogatásra jogosult az az óvodás, az általános – és középiskolás gyermek saját jogán, vagy a gyermekével azonos lakcímen élő szülő, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600 %-át (171.000 Ft-ot).

Bővebb tájékoztató

Kérelem települési támogatás megállapítására (iskolakezdésre tekintettel)


HŐSÉGRIASZTÁS

VEMKH Balatonfüredi Járási Hivatal (továbbiakban: Járási Hivatal) népegészségügyi feladatkörében eljárva tájékoztatja, hogy Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az Országos Tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozóan

2022. augusztus 04-én (vasárnap) 00:00 órától - 2022. augusztus 06-án (szombat) 24:00 óráig III. fokú hőségriasztást adott ki!

A Járási Hivatal előrejelzési adatok változása esetén a szükségessé váló hosszabbításról, illetve a fokozat emeléséről újabb tájékoztatást ad ki. Ennek hiányában a riasztás 2022. augusztus 6-án (szombaton) 24:00 órakor automatikusan érvényét veszti.


Védekezési felhívás II.

Védekezési felhívás a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő szőlőkabóca ellen.

Bővebb információ ide kattintva.


HŐSÉGRIASZTÁS

Az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése, valamint a Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan III. fokú hőségriasztást adott ki 2022. július 20. (szerda) 00:00 órától kezdődően július 23. (szombat) 24:00 óráig.


NÉPSZÁMLÁLÁS

Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére.

Bővebb tájékoztató

Jelentkezési lap

Adatkezelési tájékoztató


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége 2022. július 1-jén (pénteken) zárva tart, így az ügyfélfogadás a Hivatal székhelyén és a Kirendeltségen elmarad.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző


Védekezési felhívás I.

Védekezési felhívás a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő szőlőkabóca ellen.

Bővebb információ ide kattintva.


TÁJÉKOZTATÓ

Tekintettel a Káli-medence emelkedő népszerűségére, ugrásszerűen megemelkedtek az építési tevékenységek (ingatlan építési, térkövezési, területrendezési munkálatok) mind az ingatlanokon, mind az ingatlanok előtti közterületen. A nem megfelelően kialakított, engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, továbbá beépíthetőségi mértéket meghaladó burkolási munkálatok, az esős időjárás beköszöntével településünkön is számos problémát okoznak.

Bővebb információ ide kattintva.

A Bakonykarszt Zrt. a (továbbiakban: víziközmű-szolgáltató) tájékoztatta az érintett önkormányzatokat, hogy a köveskáli szennyvízelvezető -, és tisztító víziközmű rendszer 5 településén az elmúlt években egyre nagyobb mértékben észlelhető, hogy a fogyasztók a közcsatornába vezetik a csapadékvizet.

Bővebb információ ide kattintva.


TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével és szállításával Szabadi Péter egyéni vállalkozót (06 30/959 58 48) bízta meg az önkormányzat 2022. január 01. napjától 5 éves időtartamra.

A szennyvíz elszállításával kapcsolatos díjak az alábbiak szerint alakulnak:

Alapdíj: 2022. január 01-től 2022. június 30-ig: 7895 Ft/forduló

Alapdíj: 2022. július 01-től: 8465 Ft/forduló

Ürítési díj: 1707 Ft/m3

A település illetékességi területén kizárólag a fenti vállalkozó jogosult a szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására.


TÁJÉKOZTATÓ

Ingyenesen nyújt energiamegtakarítási tanácsokat a Magyar Mérnöki Kamara állampolgároknak és vállalkozásoknak.

Az energiahatékonyságról szóló törvény változása többek között azt a célt szolgálja, hogy a nagyvállalatok és az önkormányzati és állami szervek energiahatékonyabb működése mellett a lakossági érdeklődők és a kisvállalkozói szektor is segítséget kapjon az energiahatékonysági beruházások megvalósításához.

Bővebb információ ide kattintva.

Bővebb információ ide kattintva.


KÖZHÍRRÉ TÉTEL

Növény-egészségügyi zárlat elrendelésének és körülhatárolt terület kijelölésének közhírré tétele.

Bővebb információ ide kattintva.


Hírdetmény

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő rendelkezések alapján a 2020. március 11 és 2022. május 31. között lejárt személyazonosító igazolványok, vezetői engedélyek és útlevelek 2022. június 30-ig érvényesek.

Bővebb információ ide kattintva.

Jogosítvány hosszabbítás

Ha lejárt a jogosítványa, az új okmányt – az orvosi alkalmassági vizsgálat után – személyes ügyintézés nélkül, automatikus eljárásban is megkaphatja.

Ehhez egy online nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet – a részletes tudnivalókkal együtt – a megújult magyarorszag.hu oldalon talál.

Bővebb információ ide kattintva.


Hírdetmény

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői és kihelyezett ügyfélfogadásai 2022. április 4. napján (hétfőn) technikai okokból elmaradnak.

A Hivatal székhelyén és Kirendeltségén csökkentett létszámban állunk az ügyfelek rendelkezésére.

Dr. Szabó Tímea sk.
címzetes főjegyző


Közlemény

Közlemény a Balatonfüredi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 2022/2023.tanév 1. évfolyamára történő beiratkozás rendjéről

2022/2023. tanév 1. évfolyamára történő beiratkozás 2022. április 21-én és 22-én 8:00 órától 16:00 óráig

Bővebb információ ide kattintva.


Felhívás

Szentbékkálla Önkormányzata a bölcsődei ellátás vonatkozásában az alábbi felhívást teszi közzé.

Bővebb információ ide kattintva.


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége 2022. március 26-án (szombat) zárva tart, a Hivatal a székhelyén ügyeleti rendben működik.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző


ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

Tisztelt Szentbékkállai lakosok!

Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségünkre, 2022.03.15-én délelőtt 10 -órakor az emlékműhöz!

"A haza örök , s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz"

(Kossuth Lajos)

Tisztelettel: Szentbékkálla Község Önkormányzata, Sárvári Csaba Polgármester


BABAKÖTVÉNY TÁJÉKOZTATÓ

Legjobb gondoskodás gyermekéről a Start-számlán elhelyezett, kiemelt kamatozású Babakötvény.

Start-számlát 2012 októberétől kizárólag a Magyar Államkincstárban lehet nyitni, és az állam által a gyermek számára biztosított 42.500 forintos életkezdési támogatást a Kincstár automatikusan Babakötvénybe fekteti.

Bővebb információ ide kattintva.


Áldozatsegítő központ tájékoztató anyag

Az áldozatsegítő szolgálat a bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára:

  • ügyviteli támogatást nyújt a bűncselekmény következtében szükséges ügyintézési nehézségek enyhítése érdekében,
  • érzelmi segítségnyújtást, illetve ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít,
  • ingyenes jogi tanácsot ad, szükség esetén támogatást nyújt pártfogó ügyvédi szolgáltatás igényb e vételéhez,
  • elősegíti az azonnal pénzügyi segélyhez és állami kárenyhítéshez való hozzáférést, (Alapesetben az azonnali pénzügyi segélyt a bűncselekmény elkövetését követő 8 napon belül, az állami kárenyhítés iránti kérelmet a bűncselekmény elkövetésétől számított 1 éven belül lehet előterjeszteni, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemmel együtt kell a kérelmet benyújtani.)
  • támogatást nyújt védett szálláshely igénybevételéhez.

A fenti támogatások térítés nélkül vehetők igénybe, áldozatsegítő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Veszprémi Aldozatsegítő Központ
8200 Veszprém, Óvári Ferenc út 7.
Telefon: 88/551-997, 88/551-998
Ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 8.00-17.00, péntek 8.00-14.00

Bővebb információ ide kattintva.


Településképi bejelentési és véleményezési eljárás

17/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelet: A településkép védelméről


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a koronavírus-járvány során alkalmazandó védelmi intézkedések körében a 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja szerint a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban és a Révfülöpi Kirendeltségen, valamint a kihelyezett ügyfélfogadások során is a szájmaszk használata kötelező!

A hivatal székhelyén (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.), valamint a Révfülöpi Kirendeltségen (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) az ügyfélfogadás az alábbi:

  • hétfő 8: 00 – 12: 00 és 13: 00 – 15: 30
  • szerda 8: 00 – 12: 00 és 13: 00 - 15: 30
  • péntek 8: 00 – 12: 00

Kérjük, hogy a személyes ügyfélfogadás során a jogszabályban foglaltakat betartani szíveskedjenek!

Megértésüket köszönjük.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző


 
 

2021. évi híreink ide kattintva tekinthetők meg.


Miért Szentbékkálla?

Önkormányzat

Településképi Arculati Kézikönyv

Településkép védelméről rendelet

Tájértékek

Turizmus

Közélet a faluban

Közérdekű Infók

Vállalkozóink

Szállásadók

Fotógaléria

  Facebook galéria

Eseménynaptár

Linkajánlás

csatornázás

Közérdekű adatok

Online ügyintézés

Időjárás

Barangolás a  Kál nemzetség földjén

Nyári Koncertek

 

Magyar Falu Program


Támogatónk:

 

Copyright © 2008  A honlapot közösségi összefogással a www.kalidekor.hu készítette.